ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

 

1
2
3