ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ให้ผู้ที่สอบได้ตัวจริงมารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

 

1
2