ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 

ตำแหน่ง ช่างประปา ๑ อัตรา
ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุนแรง ๑ อัตรา
ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ ๑ อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ๑ อัตรา
ตำแหน่ง อาจารย์วิชาภาษาต่างประเทศ ๑ อัตรา

#รายละเอียดตามรูปภาพ

 

 

1  
2  
3  
4  
5