resize

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว

 

ที่ใช้เงินรายรับของหน่วยจ้าง (กองบิน ๒) บรรจุเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๖๑

 

รายละเอียดดังภาพแสดง

 

 j2

 

j1