ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน 2

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1

ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว

 

#รายละเอียดตามรูปภาพ

 

 

 1  
 2