ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ

 

ให้ผู้ที่สอบได้ตัวจริง มารายงานตัว ตามวัน และเวลาดังกล่าว

 

#รายละเอียดตามรูปภาพ

 

 

1  
2