resize

 

ด้วย กองบิน ๒ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่ง ลูกมือช่าง กลุ่มงานบริการ

กำหนดปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ (ในวันเวลาราชการ)

 

รายละเอียดดังภาพแสดง

 

 

p01

 

p02

 

p03