resize

 

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน ๒

ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด กองบิน ๒

จำนวน ๕ อัตรา เมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

 ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ         

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

 

img001
img002
img003
img004
05

  06