การรับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปี ๒๕๖๓

ณ อาคาร อเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

 

 001
 002
 003
 004
 005
 006
 007
 008
 009
 010
 011
 012
 013
 014
 015
 016
กำลังพล 017
กำลังพล 018