วันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๒ ครบรอบ ๑๐๓ ปี

 

 1 Custom

 

นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒

พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๒ ครบรอบ ๑๐๓ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา รวมถึงกำลังพล กองบิน ๒ ที่ล่วงลับไปแล้ว

โดยมี พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี

ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom