กองบิน ๒ จัดกิจกรรมสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิต

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

1 Custom 

 

นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒

พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

และ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ,เสนาธิการกองบิน ๒

นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๒

ร่วมสวดมนต์บูชาธรรม และนั่งสมาธิ อธิษฐานจิต

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

ณ วิหารพุทธธูปะเตมีย์มงคล กองบิน ๒

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom

 14 Custom