กองบิน ๒ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายแด่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา

1 Custom

 

นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
และรองผู้บังคับการกองบิน ๒ ,เสนาธิการกองบิน ๒ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๒
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายแด่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom

  12 Custom