กองบิน ๒ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

1 Custom

 

นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ และครอบครัว
รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ ที่เข้ารับการฝึกงาน ณ กองบิน ๒
ร่วมจัดกิจกกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
ณ วิหารพระพุทธธูปเตมีย์มงคล
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

 

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom