ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ ให้การต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมประจำปี ๒๕๖๖

1 Custom

 

นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ

เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองบิน ๒ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงาน และข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ

พร้อมทั้งชมการทำกิจกรรมของชุมชนจังหวัดลพบุรี

โดยมี เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒

ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom
18 Custom 19 Custom
20 Custom 21 Custom
22 Custom 23 Custom

 24 Custom