กองบิน ๒ จัดการแข่งขันกีฬาภายในฐานบินโคกกะเทียม ประจำปี ๒๕๖๖

1 Custom

 

นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒

พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในฐานบินโคกกะเทียม ประจำปี ๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มีกีฬาประเภท ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส เปตอง กอล์ฟ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๒ เสนาธิการกองบิน ๒ นักบินพระราชพาหนะ กองบิน ๒

หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒

เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามกีฬากระชับมิตรฐานบินโคกกะเทียม กองบิน ๒

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom
18 Custom 19 Custom

 20 Custom