Events Calendar

Thursday 11 February 2021
No events were found
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลัง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

28 กุมภาพันธ์ 2564

 • A20210225
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด
 • A20210222
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารกัมพูชา/กรุงเทพฯ
 • A20210222-1
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารสหราชอาณาจักร/กรุงเทพฯ
 • A20210219-2
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์
 • A20210218
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓
 • A20210218-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคารวะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย

28 กุมภาพันธ์ 2564

 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาฯ ระหว่าง ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210106
  พิธีเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน รุ่นที่ ๑๕
 • D20201223
  ขยายระยะเวลาการเปิดช่องทาง บก.ทอ.๑ (ขาออก)
 • D20201208
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ร่วมงานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ประจำปี ๒๕๖๓

28 กุมภาพันธ์ 2564

 • C20210121
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔​
 • C20210208
  ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”
 • C20210106
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20201222
  ผลการประกวดร้านกาชาดออนไลน์ การประกวดขวัญใจกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ และผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20210127
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๒
 • C20210120
  โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิล

28 กุมภาพันธ์ 2564

 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

28 กุมภาพันธ์ 2564

 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ...
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม