Events Calendar

Sunday 04 July 2021
No events were found
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลัง ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ
  5. Press Release

24 กรกฎาคม 2564

  • A20210722
    ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบ สิ่งบริโภค อุปโภค และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ
  • A20210722-2
    ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ
  • A20210718
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • A20210716
    พิธีเปิด สวน ๗๒ ปี กรมแพทย์ทหารอากาศ จิตอาสา
  • A20210714
    กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่ สู้ภัย COVID-19
  • A20210712
    ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของกองพันทหารอากาศโยธิน ๓

24 กรกฎาคม 2564

  • D20210323
    ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • D20210621
    ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
  • D20210204
    เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
  • D20210615
    ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
  • D20210601
    ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
  • D20210528
    เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.

24 กรกฎาคม 2564

  • C20210719
    จุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เปิดใช้ระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดในการรอรับบริการ
  • C20210709
    กองทัพอากาศ ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการตรวจเชื้อโรคโควิด-๑๙ ครั้งที่ ๒
  • C20210610
    แจ้งกำหนดการสอบวิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  • C20210507
    ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 และการฉีดวัคซีน
  • C20210607
    ฉีดวัคซีน COVID-19 เตรียมตัวอย่างไร
  • C20210501
    ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘

24 กรกฎาคม 2564

  • E20210607
    กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม

24 กรกฎาคม 2564

  • E20210607
    กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ...