ระเบียบกองบิน ๒

ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓

 

ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 001
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 002
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 003
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 004
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 005
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 006
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 007
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 008
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 009
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 010
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 011
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 012
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 013
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 014
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 015
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 016
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 017
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 018
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 019
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 020
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 021
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 022
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 023
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 024
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 025
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 026
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 027
0002

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลัง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

24 กรกฎาคม 2564

 • A20210722
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบ สิ่งบริโภค อุปโภค และสิ่งของที่จำเป็น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ
 • A20210722-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพอากาศ
 • A20210718
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210716
  พิธีเปิด สวน ๗๒ ปี กรมแพทย์ทหารอากาศ จิตอาสา
 • A20210714
  กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดกระบี่ สู้ภัย COVID-19
 • A20210712
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของกองพันทหารอากาศโยธิน ๓

24 กรกฎาคม 2564

 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.

24 กรกฎาคม 2564

 • C20210719
  จุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เปิดใช้ระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดในการรอรับบริการ
 • C20210709
  กองทัพอากาศ ขอเชิญประชาชนเข้ารับบริการตรวจเชื้อโรคโควิด-๑๙ ครั้งที่ ๒
 • C20210610
  แจ้งกำหนดการสอบวิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210507
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 และการฉีดวัคซีน
 • C20210607
  ฉีดวัคซีน COVID-19 เตรียมตัวอย่างไร
 • C20210501
  ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่ายเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๔ - ๒๔๘๘

24 กรกฎาคม 2564

 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม

24 กรกฎาคม 2564

 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ...