S 25829836

 

ศูนย์รับแจ้งเหตุโรคโควิด - 19 ทอ. ชี้แจ้งขั้นตอนการรายงานกรณีพบข้าราชการของหน่วย

ขึ้นตรงกองทัพอากาศติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (โควิค - 19)

 

1618470934358

 

ศูนย์รับแจ้งเหตุโรคโควิด -19 ทอ. ชี้แจงขั้นตอนการรายงานกรณีพบข้าราชการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ทั้งหมด ๔ ขั้นตอน ดังนี้
          ๑. เข้า website กองทัพอากาศ เพื่อทำการดาวโหลด เอกสารรายงาน (หรือตาม QR CODE ที่แนบ)
          ๒. ดำเนินการกรอกเอกสารให้เรียบร้อย และนำส่ง ศูนย์รับแจ้งเหตุโรคโควิด -19 ทอ. โทร. ๒-๔๑๑๑ หรือ โทรสาร ๒-๕๐๕๕ หรือที่ QR CODE ห้องส่งรายงานรับแจ้งโควิด – 19 ทอ.
          ๓. หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จัดทำรายงานเข้า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยทันที (ตามแบบฟอร์ม ๒.วิทยุรายงาน ศปก.ทอ.อาการเบื้องต้น ขรก.)
          ๔. การปฏิบัติตัวของผู้ติดเชื้อ
                  - ให้เดินทางเข้ารับการรักษา ณ รพ.ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ
                  - ข้าราชการ ทั้งจากส่วนกลาง และกองบินต่างจังหวัด ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

 

ระเบียบกองบิน ๒

ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓

 

ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 001
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 002
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 003
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 004
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 005
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 006
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 007
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 008
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 009
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 010
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 011
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 012
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 013
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 014
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 015
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 016
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 017
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 018
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 019
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 020
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 021
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 022
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 023
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 024
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 025
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 026
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 027
0002

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลัง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

06 พฤษภาคม 2564

 • A20210505
  พิธีมอบเงินสนับสนับสนุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 • A20210430
  กองทัพอากาศจัดพิธีรับมอบเงินสนับสนุน มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)
 • A20210430-1
  ผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจความพร้อมหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
 • A20210429
  กองทัพอากาศจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย”
 • A20210427
  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลายพระหัตถ์ขอขอบใจและขอเป็นกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ
 • A20210421
  กองทัพอากาศจัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)

06 พฤษภาคม 2564

 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ
 • D20210316
  ขอเชิญร่วมสมัครเป็น "ผู้ให้บริการ" ในแอปพลิเคชั่น Mr.Blue
 • D20210312
  โครงการอบรมกีฬาให้กับบุตร หลานข้าราชการ ทอ. และเยาวชนทั่วไปประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210106
  พิธีเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน รุ่นที่ ๑๕

06 พฤษภาคม 2564

 • C20210401
  รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20200406
  รายงานการเงินประจำปี กองทัพอากาศ
 • C20210121
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔​
 • C20210310
  ผลการตัดสิน การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กิจกรรม "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔"
 • C20210302
  ขอเชิญชวนร่วมจารึกประวัติศาสตร์ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี การเสด็จทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
 • C20210208
  ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”

06 พฤษภาคม 2564

 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

06 พฤษภาคม 2564

 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ...
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม