ระเบียบกองบิน ๒

ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓

 

ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 001
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 002
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 003
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 004
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 005
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 006
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 007
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 008
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 009
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 010
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 011
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 012
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 013
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 014
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 015
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 016
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 017
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 018
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 019
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 020
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 021
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 022
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 023
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 024
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 025
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 026
ระเบียบ บน.2 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบ 027
0002

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลัง ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

28 กุมภาพันธ์ 2564

 • A20210225
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด
 • A20210222
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับ ผู้ช่วยทูตทหารกัมพูชา/กรุงเทพฯ
 • A20210222-1
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคำนับจาก ผู้ช่วยทูตทหารสหราชอาณาจักร/กรุงเทพฯ
 • A20210219-2
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๔ กรมประชาสัมพันธ์
 • A20210218
  กองทัพอากาศเยี่ยมขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๓
 • A20210218-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับเยี่ยมคารวะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย

28 กุมภาพันธ์ 2564

 • D20210216
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศ รับสิทธิพิเศษในการจองพระรูปจำลองและเหรียญพระบิดาฯ ระหว่าง ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210106
  พิธีเปิดโครงการและการประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรที่ดินพร้อมบ้าน รุ่นที่ ๑๕
 • D20201223
  ขยายระยะเวลาการเปิดช่องทาง บก.ทอ.๑ (ขาออก)
 • D20201208
  ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ร่วมงานประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ประจำปี ๒๕๖๓

28 กุมภาพันธ์ 2564

 • C20210121
  กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔​
 • C20210208
  ขอเชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”
 • C20210106
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20201222
  ผลการประกวดร้านกาชาดออนไลน์ การประกวดขวัญใจกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ และผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20210127
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๒
 • C20210120
  โครงการรับซื้อขยะรีไซเคิล

28 กุมภาพันธ์ 2564

 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

28 กุมภาพันธ์ 2564

 • E20200611
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ...
 • 20190201
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  E20180725
 • E20200224
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม