Purchase

 

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำและระบบสาธารณูปโภคอาคารหมายเลข 2001 (อาคาร บก.กองบิน 2) ที่ บน.2 จำนวน 1 งาน

รายละเอียดดังภาพแสดง

 

img074

img075

img076

img077

img078

img079

img080

img081

img082

img083

img084

img085

img086

img087

img088

img089

img090

img091

img092img093

img094

img095

img096

img097

img098

img099

img100

img101

img102

img103

img104

img105

img106

img107