ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงโรงคลุม ฮ.จำนวน 10 หลัง (อาคารหมายเลข 3081) ที่ บน.2 โดยวิธีคัดเลือก

 

รายละเอียดดังภาพแสดง

 

 โรงคลุม