พิธีเปิดโครงการฝากบ้านไว้กับเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร
  

 

 001

 

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธาน

ในพิธีเปิดโครงการฝากบ้านไว้กับเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าอาคาร กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

 
 
002 003
004 005
005 006
008