กองบิน ๒ จัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๕
  
1 Custom 
 
นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กำพลศักดิ์ เปรมใจ เสนาธิการกองบิน ๒
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๕
โดยมีกิจกรรมชมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ทำสบู่ก้อนสมุนไพร ทำถุงตาข่ายจากเชือกกล้วย ทำพิซซ่าเตาถ่าน
และกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนชมบ้านไทยหลบโจร เพื่อเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของกำลังพลและครอบครัวชาวฐานบินโคกกะเทียม
ณ บ้านสวนขวัญ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom

 16 Custom