กองบิน ๒ ผนึกกำลัง กองอำนวยการฝึกผสม
🐅COPE TIGER 2024 (ไทย-สิงคโปร์) 🇹🇭🇸🇬
ออกหน่วยมิตรประชา ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โคกสำโรง จ.ลพบุรี

 

 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร
ผู้บังคับการกองบิน ๒
ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอกอานนท์ จารุสมบัติ
ผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกผสม Cope Tiger 2024 ฝ่ายไทย
และ COL Sebastian Chai
ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม Cope Tiger 2024 ฝ่ายสิงคโปร์
เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมมิตรประชา ณ โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
โดยได้มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา พร้อมสิ่งของที่จำเป็น อาทิ พัดลม เครื่องขยายเสียง ฯลฯ
รวมถึง มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงสนามเด็กเล่นชุมชน
นอกจากนี้ ยังจัดหน่วยบริการทางการแพทย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการตรวจรักษาโรคทั่วไป
และการบริการตรวจทันตกรรม บริการวัดสายตา บริการตัดผม
มีการแสดงเครื่องบินบังคับวิทยุ การแสดงจากวงดุริยางค์ทหารอากาศ
และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โดยมีนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ช่วยสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ประชาชนด้วย
และเพื่อเป็นการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร
ผู้บังคับการ กองบิน ๒
จึงได้นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๒ เดินทางผนึกกำลังช่วยเหลือประชาชน
ร่วมกับกองอำนวยการฝึกผสม COPE TIGER 2024 อย่างเต็มความสามารถ
ณ โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗
 
 
   
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom

 8 Custom