กองบิน ๒ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

 

 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก สิริชัย มณีจำรัส
รองผู้บังคับการกองบิน ๒
เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๒
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ สภากาชาดไทย จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗
 
 
   
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom

 8 Custom