กองบิน ๒ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

 

 
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร
ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้
นาวาอากาศเอก ธวัชชัย สุริหาร นักบินประจำกอง กองบิน ๒
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีฯ
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 
 
   
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom