กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร
ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธวัชชัย สุริหาร
นักบินประจำกอง กองบิน ๒
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
และพิธีตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ
ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
 
 
   
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom